O mnie

me
Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym.
Swoją karierę zawodową rozpoczynałam w Zespole Neuropsychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
w Zagórzu k / Warszawy pracując w sanatorium w Garwolinie i Otwocku, prężnych wówczas
ośrodkach leczenia różnych zaburzeń dzieci i młodzieży. Pracowałam jako psycholog
kliniczny i psychoterapeuta we wszystkich tam wówczas funkcjonujących oddziałach ,w tym
na Oddziale Leczenia Uzależnień Lekowych. Od 1994r. doświadczenie zawodowe dotyczące osób
dorosłych wzbogacałam w Poradni Zdrowia Psychicznego a następnie w Poradni Leczenia Uzależnień w Otwocku
gdzie pracuję do dziś. Od wielu lat pracuje w Oddziale Leczenia Uzależnień Specjalistycznego Szpitala MSW w Otwocku.
Mam dwa certyfikaty upoważniające mnie do samodzielnej pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami :
– Certyfikat nr S/0148/2003 wydany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
– Certyfikat nr 947 wydany przez PARPA.
Stale uczestniczę w superwizji dotyczącej własnej pracy psychoterapeutycznej.