Komu pomagam

Pracę terapeutyczną opieram na zbudowaniu dobrej relacji opartej na akceptacji, życzliwości, zrozumieniu, szacunku.
Staram się wspólnie z klientem odnaleźć jego drogę do zrozumienia siebie, może spotkać się z cierpieniem, przyjrzeć się temu co utrudnia dobre życie,
odkryć jego ukryte zasoby, możliwości , obudzić osobiste pragnienia, potrzeby, które w przyszłym życiu mogą stać się źródłem wielu satysfakcji i życie zgodne z samym sobą.
W pracy terapeutycznej najczęściej kieruję się podejściem integracyjnym ale bliskie są mi podejścia psychodynamiczne i humanistyczne.
Pacjentom proponuję dwa spotkania konsultacyjne a następnie zgodnie z problemami i celami
ustalam propozycje terapeutyczną do decyzji pacjenta.
Swoją ofertę kieruję do:
Osób dorosłych i młodzieżyfoto1
– Osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu
– Osób cierpiących na bulimię
– Kobiet uwikłanych w trudną relację z uzależnionym partnerem – współuzależnionych
– DDA i DDD, dorosłych osób ciągle dźwigających ciężar wychowania w rodzinach dysfunkcyjnych w tym alkoholowych.
– Zaburzenia osobowości, w tym typu borderline
– Osób borykających się ze smutkiem, samotnością , brakiem energii, cierpieniem bez wyraźnego powodu w codziennym życiu czyli stanami depresyjnymi.
– Osób, które mają niskie poczucie własnej wartości , trudności w relacjach z innymi ludźmi, w rozumieniu siebie i otaczającego świata.
– Osób, które nie radzą sobie z własną emocjonalnością w tym z lękiem czy własną złością
– Pomagam też w radzeniu sobie z różnymi kryzysami życiowymi i stresem
– Oferuję też poradnictwo psychologiczne i pomoc rodzicom w problemach wychowawczych.
Serdecznie zapraszam do wspólnej podróży w odkrywaniu siebie.